شرایط ارسال سفارش:

در هر روز ، سفارشاتی که قبل از ساعت 15 همان روز ثبت شده باشند در روز بعد توسط پست پیشتاز ارسال خواهند شد و طبق قوانین پستی، طی 3 تا 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد.